Kiedy urodzili się moi rodzice, na świecie żyło 2,5 miliarda osób. Gdy ja się urodziłam było nas już 5 miliardów. Aktualnie mówi się o 7 miliardach mieszkańców Ziemi. To oznacza, że populacja, tak jak zapotrzebowanie na energię elektryczną, olej napędowy, przestrzeń do życia czy pożywienie, od roku 1960 potroiły się. Kwestia samowystarczalności miast w produkcji energii i żywności stała się istotnym tematem debaty publicznej na świecie.

Celem rozwoju każdej metropolii jest równowaga ekologiczna dlatego urbanizacja stanowi wyzwanie dla intelektu projektanta do wytwarzania dóbr publicznych dotyczących przede wszytkim edukacji, kultury, zdrowia czy czystego środowiska. "Jadalne włości" to propozycja zagospodarowania zdegradowanych obszarów miejskich w oparciu o współpracę projektanta z inwestorem oraz prosumentem.

Projekt działa na zasadach open source, które pozwalają na modyfikowanie kodu źródłowego. Społeczność internetowa konsekwantnie i regularnie pracuje nad jego udoskonalaniem, dzięki czemu finalnie system działa lepiej, pozwalając na wzrost liczby użytkowników i mniejszą skalę zaniechań korzystania z niego. Wyobraźmy sobie, że miasto to kod źródłowy, a mieszkańcy to internauci. Ten projekt daje im przestrzeń do wprowadzania zmian.